Dla klientów

Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego.

Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):

N

aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,

N

aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości,

N

aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal,

N

zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

N

aktualny numer księgi wieczystej,

N

zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu.

Nieruchomość zabudowana:

N

aktualny numer księgi wieczystej,

N

kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,

N

aktualny wypis z ewidencji gruntów,

N

dokumentacja techniczna budynku,

N

pozwolenie na budowę,

N

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy,

N

pozwolenie na użytkowanie.

Nieruchomość zabudowana budynkiem będącym w trakcie realizacji:

N

aktualny numer księgi wieczystej,

N

kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,

N

wypis z ewidencji gruntów,

N

dokumentacja techniczna budynku,

N

pozwolenie na budowę,

N

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy.

Nieruchomość niezabudowana (działka gruntu):

N

aktualny numer księgi wieczystej,

N

kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,

N

aktualny wypis z ewidencji gruntów,

N

decyzja o warunkach zabudowy,

N

wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań.