Oferta

Cele określania wartości nieruchomości

N

bankowo-hipoteczny

N

skarbowo-podatkowy i amortyzacyjny

N

sądowy 

N

wywłaszczeniowy i odszkodowawczy

N

egzekucyjny

N

negocjacyjny i ofertowy

N

kupna-sprzedaż

N

darowizn i spadków

Przedmiot szacowania

N

nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane

N

nieruchomości lokalowe

N

przedsiębiorstwa

N

budynki i budowle

N

nieruchomości rolne i leśne

Zakres oferowanych usług

N

szacowanie wartości nieruchomości, środków trwałych, praw do gruntów budynków i budowli

N

wyceny terenów leśnych, parków, nasadzeń

N

szacowanie bezumownego korzystania z nieruchomości

N

szacowanie majątku trwałego przedsiębiorstw

N

szacowanie wartości niematerialnych

N

szacowanie kosztów i efektywności inwestycji

N

szacowanie nieruchomości dla celów egzekucyjnych

N

określenie wartości dla celów podziału majątku

N

wykonywanie projektów wyodrębnienia lokali

N

doradztwo w zakresie nieruchomości

N

analizy rynku nieruchomości

N

inwentaryzacje budynków i lokali

N

wycena przedsiębiorstw

N

wycena służebności przesyłu

N

wycena służebności gruntowych i osobistych

Cennik

Rodzaj nieruchomości Cena netto zł
Lokal mieszkalny – Poznań i okolice od 550,00
Działka niezabudowana – Poznań i okolice od 600,00
Działka niezabudowana AG od 800,00
Dom – Poznań i okolice od 750,00
Dom w realizacji – Poznań i okolice od 850,00
Nieruchomość komercyjna, kamienice Cena do uzgodnienia od 2000,00

Cennik dotyczy wyceny dla celów zabezpieczenia kredytu lub sprzedaży

Przy wycenie dla celów sądowych, egzekucyjnych i skarbowych ceny ustalane są indywidualnie z rzeczoznawcą

Profesjonalizm, fachowość i doświadczenie zatrudnionych w Firmie Rzeczoznawców Majątkowych daje Państwu gwarancje rzetelnej obsługi i realizacji Państwa zleceń w krótkich terminach.

Dzięki naszemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy, zapewniamy Państwo poczucie całkowitego bezpieczeństwa w sprawach związanych ze sporządzanymi wycenami nieruchomości.

Nasze doświadczenia w zakresie wycen wszelkiego rodzaju nieruchomości zarówno mieszkalnych, komercyjnych jak i rolych pozwalają nam zagwarantować Państwu wysoki standard naszych usług oraz najwyższy poziom merytoryczny operatów szacunkowych wykonywanych zgodnie ze Standardami Zawodowymi i aktualnymi przepisami prawa.